HF375 – Mini FM modtager

Beskrivelse:

HF375 er en superregenerativ modtager. En sådan modtager indeholder en svag oscillator (sender) (printspole og D1 er svingningskreds). Denne oscillator bringes til at gå ind og ud af sving ved hjælp af en tilbagekoblingskondensator (C6). Ind- og udsvingningsfrekvensen er omkring 50 kHz. Lige før oscillatoren går ind i sving på modtagerfrekvensen, er den yderst følsom for ydre påvirkninger. Har man således indstillet oscillatoren på en frekvens, der ligger en smule ved siden af en station, vil denne stations modulation være tilstrækkelig stor til at få oscillatoren i sving. Man kan da aftage en direkte lavfrekvensspænding fra svingtransistoren.Tekniske data:

  • Driftspænding: 9-12 V DC
  • Strømforbrug: 4-5 mA
  • Frekvensområde: 87,5-104 MHz (80-110 MHz)
  • LF-udgangsspænding: 25 mV
  • Sammenkobling med: HF395 – AF300
  • Signal/støjforhold max.: 35 dB

Filer: